Klokkenluidersregeling

ILC-Groep / Het Rekenarsenaal hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling. Gemelde klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld.

Hiermee samenhangend is ILC-Groep / Het Rekenarsenaal van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de vertrouwenspersoon van ILC-Groep / Het Rekenarsenaal.

Download deĀ klokkenluidersregeling-ilc-groep