Online salaris

Wij werken met de online personeel- en salarisadministratie van Loket.nl welk pakket gebruikt wordt door 85.000 werkgevers met 700.000 werknemers.

De online salarisverwerking biedt mogelijkheden tot samenwerking bij de salarisverwerking tussen de ondernemer en de accountant. Ook zijn de gegevens online toegankelijk voor de werkgever en deels voor de werknemer( werknemerloket App).

Daarnaast kunnen koppelingen gelegd worden met verschillende financiële pakketten, systemen voor tijdregistratie en verzuimregistratie en pensioenfondsen.

De salarisverwerking genereert praktische managementinformatie en heeft mogelijkheden tot import en export van gegevens. Vanzelfsprekend wordt uitgegaan van de juiste arbeidsvoorwaarden en cao’s.

Er zijn mogelijkheden voor verlofadministratie, verzuimregistratie en het aanmaken van digitale dossiers.

Ook hier gelden de algemene voordelen van het werken in de cloud.

Er wordt door Loket.nl gewerkt met hoge kwaliteitsstandaarden waardoor de beschikbaarheid en veiligheid goed geborgd zijn.