Herstructurering

Is de huidige ondernemingsvorm nog wel de meest geschikt vorm?

Om dat te beoordelen kijken wij altijd naar uw positie t.a.v.:

  • Risico en aansprakelijkheid
  • Continuïteit
  • Fiscaliteiten

Om daarna een adequaat advies te kunnen geven en de MKB-ondernemer te helpen om de voorgenomen herstructurering ook te entameren en daadwerkelijk door te voeren.
Verkoop / koop van een onderneming:
Er komt een moment waarop de onderneming moet worden overgedragen of worden verkocht. Overdracht vindt veelal plaats in familiekring. Ingeval het zich ontbreekt aan adequate bedrijfsopvolgers ligt de mogelijkheid van het verkopen van de onderneming voor de hand.

Een succesvolle ondernemer streeft veelal groei van de onderneming na. Soms kan een onderneming niet verder groeien en ligt het overnemen (kopen) van een andere onderneming voor de hand.

In genoemde gevallen komen zaken als “bedrijfswaardering”, “exploitatiebegrotingen” en “liquiditeitsbegrotingen”, alsmede “financiele planning” aan de orde. Wij beschikken over de benodigde tools en kennis om hierin te kunnen adviseren en wij beschikken over een achterban van specialisten die ons hierbij ondersteunen indien nodig.