Financiering

Het financieren van investeringen (bedrijfsovernames; uitbreidingsinvesteringen binnen de onderneming; de ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe dienst etc.) dan wel het financieren van werkkapitaal dient veelal te geschieden met vreemd vermogen.

Daartoe zijn diverse bronnen aan te boren zoals: moedermaatschappijen, banken, crowd-funding; starters-investeringsmaatschappijen, private equity etc.). Naast het daarvoor op te stellen investeringsplan dient een deugdelijk financieringsplan te worden vervaardigd, onderbouwd met de nodige exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen alsmede voor meerdere jaren geprognotiseerde balansposities.

Wij beschikken over de kennis en de geautomatiseerde tools om de genoemde plannen en begrotingen te kunnen opstellen, zodat deze kunnen worden opgenomen in het businessplan.