Bedrijfsadvies

De MKB-ondernemer heeft bij het uitvoeren van zijn ondernemersactiviteiten te maken met een scala van disciplines. Veelal is de MKB-onderneming te klein om voor al die verschillende probleem-gebieden zijn eigen specifieke adviseurs in dienst te hebben. Ook is het voor hem/haar vaak lastig om te kunnen beoordelen naar welke externe adviseur hij/zij zich zou moeten wenden om een bepaald probleem te kunnen laten oplossen.

Om het mogelijk te maken dat de ondernemer zich hoofdzakelijk bezig kan blijven houden met zijn “eigen” business, zal de accountant, die bij uitstek geschikt is als de adviseur voor de ondernemer, die rol van de algemene adviseur op zich nemen ter ondersteuning van de MKB-ondernemer.