Accountancy

Onze missie om ondernemers een goede informatievoorziening te bezorgen leidt er ten eerste toe dat u tijdig en adequaat uw bedrijfsvoering kan bijsturen in het lopende boekjaar en ten tweede dat de jaarrekening een terugblik wordt op informatie die u reeds lang tot uw beschikking had.

Door deze aanpak bespaart u ook op de jaarlijkse kosten voor het opstellen van de jaarrekening omdat uw input in het jaarrekening proces van een hogere kwaliteit is. Bij het opstellen van uw jaarrekening onderscheiden we de volgende soorten opdrachten:

  • vrijwillige controle opdrachten;
  • beoordelingsopdrachten;
  • samenstelopdrachten.

De jaarrekening is dan veelal niet meer het startpunt van verdere dienstverlening maar in plaats daarvan de managementinformatie die gedurende het jaar wordt gegenereerd.

Onze accountancy dienstverlening bestaat verder uit:

  • diverse assurance opdrachten ( oplage- en subsidieverklaringen etc.)
  • specifieke overeengekomen opdrachten;
  • transactiegerelateerde adviesdiensten ( aankoop/verkoop en waardering en financiering van ondernemingen etc.);
  • due dilligence onderzoeken.

Wij zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen NBA en RB.
Daarnaast zijn wij lid van branche-organisatie Extendum.